Adatkezelési nyilatkozat

GDPR adatkezelés

 

Kazinczi Eszter e.v. adatkezelőként az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

 

Az Adatkezelő adatai:

Név: Kazinczi Eszter egyéni vállalkozó

Adószám: 66873312-1-41

Székhely: 1133 Budapest, Dráva utca 5/C

Weblap: www.reflexmasszazs.hu

Kapcsolattartás:

Tel.:06 30 330 8318

E-mail: kazinczi.eszter@reflexmasszazs.hu

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérdését felteheti telefonon,  e-mail-en vagy postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás

1. Adakezelési célok

Masszázs és fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése, ügyfélkapcsolat fenntartása, hírlevél küldése céljából kezelem

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák, meg mint jogalapok:
a) Az Ön személyes adatának használata ( név, cím ) ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki, ha Ön ezt kéri. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b) Telefonszámára, nevére az időpont egyeztetése miatt van szükség  Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Hozzájárulását a telefonszám és neve megadásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

c) Neve és e-mail címe – amennyiben ehhez írásban hozzájárult a masszázs előtti nyilatkozat kitöltésével, vagy e-mailen feliratkozott hírlevél küldésére- hírlevél küldése miatt szükséges. A hírlevél akciókat, illetve egyéb információkat tartalmaz szolgáltatásaimról.

3. Az adatkezelés időtartama
A számlákat jogi kötelezettség által meghatározott időpontig őrzöm meg.
A kapcsolattartás céljából megadott adatokat kérésére törlöm, vagy az utolsó találkozásunk óta eltelt egy év múlva törlöm.

4. Érintett jogok

A személyes adataival kapcsolatban Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.
Érintetti jogok:
a)    hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz;
b)    amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c)    az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
d)    az adat kezelésének korlátozása;
e)    az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f)     személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g)    bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;
h)    tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

4. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.
Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

TevékenységKezelt adatokAdakezelési célAdatkezelési jogalapAdattovábbításTárolás helye és ideje
Számviteli bizonylat kiállításaNévLakcím(adószám)számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóanGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontNAV feléSzékhelyen, zárható helyen  Legalább 8 év
Számviteli, könyvelési tevékenységNévLakcím(adószám)számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítésGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont Könyvelő feléKönyvelőnél, Legalább 8 év
Kapcsolattartási adatokVezetéknévKeresztnévTelefonszámIdőpont egyeztetés, változtatásGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontNem történikBiztonsági mentéssel elvégezve zárható helyenaz üzleti kapcsolat fennállását követő egy év –  -írásban bármikor kérhető a törlés

 

Ha új vendég vagy, itt megadhatod az e-mail címed, 

 és kereslek, amint van felszabadult hely! 

Remélem hamarosan találkozunk!